ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Το πρόγραμμα αφορά νέους σε ηλικία γεωργούς που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Π3-75.1 Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» και κατέχουν Απολυτήριο Γυμνασίου.

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι ….. €. (Επικοινωνήστε μαζί μας για την τιμή.)

Στις αιτήσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος