Το έργο αφορά 10.000 ανέργους ηλικίας 25-45 ετών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μέσω επιταγών κατάρτισης (training vouchers) 80 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων. Όσοι ολοκληρώσουν και λάβουν πιστοποίηση θα δικαιούνται έως 400 ευρώ εκπαιδευτικό επίδομα, δηλαδή 5 ευρώ ανά ώρα.

Μετά την κατάρτιση θα ακολουθεί πρόγραμμα επιδοτούμενης 6μηνης απασχόλησης σε επιχειρήσεις, προκειμένου να εφαρμόσουν και να εξασκήσουν τις νέες δεξιότητες και γνώσεις τους, με τη ΔΥΠΑ να καλύπτει:

  1. το 100% του μισθού και των εισφορών για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25-30 ετών (έως 6.132 ευρώ ανά θέση εργασίας)
  2. το 80% για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 31-45 ετών (έως 4.906 ευρώ ανά θέση εργασίας).

Η επιδοτούμενη δράση περιλαμβάνει:

  • Επιδοτούμενη 6μηνη απασχόληση σε Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα της οικονομίας
  • Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών στo ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΔΒΜ.
  • Πιστοποίηση δεξιοτήτων από Φορέα Πιστοποίησης.

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι Εγγεγραμμένοι Άνεργοι ηλικίας 25-45 ετών και Επιχειρήσεις Ιδιωτικού τομέα

  • Οι άνεργοι που θα συμμετάσχουν στη δράση υποδεικνύονται στις δικαιούχους επιχειρήσεις από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ στο πλαίσιο της διαδικασίας εξατομικευμένης προσέγγισης και με βάση το Ατομικό Σχέδιο Δράσης που έχουν καταρτίσει από κοινού.
  • Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις προεπιλέγουν μεταξύ των υποψηφίων τον κατάλληλο για τη θέση και ενημερώνουν σχετικά τη ΔΥΠΑ, μέσω της πλατφόρμας eServices ΔΥΠΑ. (Πατήστε στον σύνδεσμο.)
  • Στη συνέχεια οι ωφελούμενοι άνεργοι υποχρεούνται να επιλέξουν πρόγραμμα που παρέχεται στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης μέσω της ιστοσελίδας Voucher.gov.gr.

Το ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης είναι εγκεκριμένος Πάροχος Κατάρτισης σε όλα τα προγράμματα της ΔΥΠΑ.

 

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος