ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 400€
(5€ /ώρα κατάρτισης)

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ !

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 15/01/2023

Ξεκίνησε το Νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για 150.000 εργαζομένους.

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Βήμα 1

Εισέρχεστε στη σελίδα του υπουργείου με κωδικούς taxis net πατώντας παρακάτω:

ΑΙΤΗΣΗ

Βήμα 2

Συμπληρώνετε την αίτηση, και ανεβάζετε τα:

✔ Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας/ διαβατηρίου σε ισχύ. 

✔Αντίγραφο τίτλου σπουδών (τουλάχιστον γυμνασίου).

Προσοχή να τα έχετε ήδη αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή pdf. Σε περίπτωση που τα έχετε σαν φωτογραφία μπορείτε να τα μετατρέψετε εδώ

Βήμα 3

Στο τελευταίο βήμα της αίτησης θα σας ζητηθεί να ανεβάσεται μία υπεύθυνη δήλωση μέσω του www.gov.gr .

Εισέρχεστε και εδώ με κωδικούς taxis net και αντιγράφετε το παρακάτω κείμενο:

1. Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης-NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations).

2. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης

*Σε περίπτωση που δεν είναι επικυρωμένος ο αριθμός του κινητού σας και δεν μπορείτε να εκδόσετε υπεύθυνη δήλωση με κωδικούς ebanking, εισέρχεστε στo Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας πατώντας εδώ και το επικυρώνετε. Διαφορετικά πηγαίνετε σε ένα κοντινό σας ΚΕΠ και ζητάτε επικύρωση του αριθμού σας.

Βήμα 4

Πατάτε υποβολή της αίτησης και αποθηκεύετε το αποδεικτικό υποβολής της όπου περιέχει τον μοναδικό κωδικό ΚΑΥΑΣ

Βήμα 5

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε συννημένα στο oloklirosiedu@gmail.com τα κάτωθι: 

  1. Αποδεικτικό της αίτησης
  2. (με τον αριθμό ΚΑΥΑΣ),
  3. Αντίγραφο ταυτότητας (και οι δύο όψεις)
  4. Τίτλο σπουδών
  5. Επίσημα έγγραφα που αναφέρουν το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ & ΑΜΑ
  6. ΙΒΑΝ (να είστε πρώτος δικαιούχος)
  7. Υπεύθυνη δήλωση που αναρτήσατε.

Προσοχή! Μόλις ολοκληρώσετε την αίτησή σας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε το αποδεικτικό υποβολής της αίτησης σας όπου περιέχει τον μοναδικό κωδικό (ΚΑΥΑΣ) στο oloklirosiedu@gmail.com